Publications

Benedek, P. (1970) The semiaquatic Heteroptera in the Carpathian Basin with notes on the distribution and the phenology of the species. Faunistische Abhandlungen, 3 (6), 27–49.

Berchi, G.M., Kment, P., Copilaş-Ciocianu, D., Rákosy, L. & Damgaard, J. (2016) Water treaders of Romania and adjacent countries and their phylogenetic relationships (Hemiptera: Heteroptera: Mesoveliidae). Annales Zoologici, 66 (2), 193–212.

Berchi, G.M. & Kment, P. (2015) Review of the family Veliidae in Romania (Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha). Zootaxa, 3963 (1), 74–88.

Berchi, G.M. & Chimişliu, C. (2015) Aquatic and semiaquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) preserved in the Oltenia Museum Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 31 (1), 83–86.

Berchi, G.M. (2013) Checklist and distribution of the family Notonectidae in Romania, with the first record of Notonecta maculata Fabricius, 1794 (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha). Zootaxa, 3682 (1), 121–132.

Berchi, G.M., Kment, P. & Petrovici, M. (2012) First record of the backswimmer Notonecta meridionalis (Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) in Romania. Travaux du Museum National d’Histoire Naturelle Grigore Antipa, 55 (2), 217–220.

Berchi, G.M. (2011) First record of Anisops sardeus (Hemiptera: Heteroptera: Notonectidae) in Romania. Northwestern Journal of Zoology, 7 (2), 339–341.

Berchi, G.M., Petrovici, M. & Ilie, D.M. (2011) Aquatic and semiaquatic true bugs (Heteroptera: Nepomorpha) of Cefa Nature Park (North-western Romania). Analele Universitatii din Oradea – Fascicula Biologie, 18 (1), 29–33.

Botoșăneanu, L., Negrea, Ș., Burghelea, A., Dancău, D. & Decou, V. (1959) Contributions á l’étude hydrobiologique d’une deerea de Dobrogea: la Casimcea. Archiv Fur Hydrobiologie, 55 (1), 30–51.

Bucșa, C. (1970) Contribuții la cunoașterea geridelor (O. Heteroptera) din împrejurimile Clujului. Buletin Științific Studențesc, 325–330.

Cărăușu, S., Popescu-Dimitriu, M. & Bufteanu, T. (1972) Observații fenologice privind dinamica unor grupe de hidrobionți din bazinul de acumulare Ciurbești în perioada 1963–1965. Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Secțiunea a II-a, Biologie, 18 (2), 377–384.

Davideanu, A., Davideanu, G., Ilie, D. & Kis, B. (2004) Family Gerridae Leach 1807 (Insecta, Heteroptera) in Romania. Scientific Annals of the Danube Delta Institute for Research and Development, 10, 1–14.

Davideanu, A., Kis, B. & Davideanu, G. (2000) Aquatic Heteroptera, new species for Romanian fauna. Studii și cercetări. Biologie. Universitatea din Bacău, 5, 197–199.

Fesci, S. (1969) Studiul preliminar al ecosistemelor din lacurile Doftana și Brebu. Hidrobiologia. Editura Academiei R.S.R., București, 10, 221–230.

Fuss, C. (1853) Beitrag zur Orthopteren – und Hemipteren fauna Siebenbürgens. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 4 (3), 40–46.

Fuss, C. (1862) Zur Rhyncoten – Fauna Siebenbürgens. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 13 (1), 3–19.

Horváth, G. (1878) Magyarország vizenjáró poloskái. Természetrajzi Fűzetek, 2 (2–3), 126–145.

Horváth, G. (1897) Fauna Regni Hungariae, ordo Hemiptera. Budapest, 72 pp.

Horváth, G. (1898) Egy hét az erdélyi Mezőségen I. Rovartani Lapok, 5 (1), 1–7.

Horváth, G. (1898) Egy hét az erdélyi Mezőségen II. Rovartani Lapok, 5 (2), 23–27.

Horváth, G. (1899) Heteroptera nova Europae regionumque confinum in Museo Nationali Hungarico asservata. Természetrajzi Fűzetek, 22 (3–5), 444–451.

Horváth, G. (1907) Supplementum ad Faunam Hemipterorum Regni Hungariae. Annales Historico Naturales Musei Nationalis Hungarici, 5, 500–506.

Ilie, D.M. (2001) Data concerning aquatic and semiaquatic Heteroptera (Insecta: Heteroptera) fauna from Sibiu. Acta Oecologica – Studii și Comunicări de Ecologie și Protecția Mediului, 8 (1–2), 101–106.

Ilie, D.M. (2003) Asociațiile de Geride (Heteroptera: Gerridae) din bazinul mijlociu al Oltului. Acta Oecologica – Studii și Comunicări de Ecologie și Protecția Mediului, 10 (1–2), 107–114.

Ilie, D.M. (2005) Contributions to the study of aquatic and semiaquatic Heteroptera (Insecta) from the hydrographic basin of Târnave Rivers (Transylvania, Romania). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 2, 85–88.

Ilie, D.M. (2006) Heteroptere acvatice și semiacvatice din zona Cefa, județul Bihor. Brukenthal – Acta Musei, 1 (3), 95–97.

Ilie, D.M. (2007) The distribution of the aquatic and semiaquatic Heteroptera (Nepomorpha, Gerromorpha) in the middle basin of the River Olt. Entomologica Romanica, 12, 101–106.

Ilie, D.M. (2014) Data on aquatic and semi-aquatic Heteroptera (Heteroptera, Gerromorpha, Nepomorpha) in the Meridional Carpathians (Romania). Acta Oecologica Carpatica, 7, 69–80.

Ilie, D.M. & Ban-Calefariu, C. (2010) Faunistic and ecological characterization of aquatic and semiaquatic Heteroptera (Insecta) communities in permanent swamps situated in Făgăraș depression and Sibiu depression (Romania). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 53, 181–190.

Ilie, D.M. & Davideanu, A. (2002) Preliminary data concerning the aquatic and semiaquatic Heteroptera fauna of the middle Olt river basin. In: Tomescu, N. & Popa, V. (Eds.), Volum omagial Vasile Radu. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, pp. 107–116.

Ilie, D.M. & Olosutean, H. (2009) Aquatic and semiaquatic Heteroptera from Arieș River Basin: methods in estimating biodiversity. Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 7, 77–86.

Ilie, D.M. & Olosutean, H. (2012) Aquatic and semi aquatic Heteroptera communities from south-east Transylvanian small rivers. Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 55 (2), 207–216.

Ilie, D.M. & Vițchii, S. (2007) Contributions to the fauna and ecologic study of the aquatic and semiaquatic heteroptera in Ocna Sibiului. Brukenthal – Acta Musei, 2 (3), 67–69.

Jaczewski, T. (1934) Notes on some Palaearctic Aquatic and Semi-Aquatic Heteroptera, chiefly from South-Eastern Europe. Annales Musei Zoologici Polonici, 10 (14), 267–288.

Kecskés, A. (1997) Occurrence of amphibious bugs, water bugs and ground bugs in the catchment of the Crișul Alb, Crișul Negru and Crișul Repede rivers. Tiscia monograph series, 2, 275–286.

Kecskés, A. (1999) Occurence of amphibiocorid bugs, water bugs and ground bugs in the catchment area of the River Someș / Szamos. Tiscia monograph series, 3, 241–247.

Kertész, M. (1890) Nagyváradnak és vidékének állatvilága. In: Bunyitay V. (Ed.), Nagyvárad természetrajza, Budapest, 135–245.

Kertész, M. (1901) Bihar vármegye állatvilága (Fauna). Oradea, 95–96.

Kis, B. (1972) Ord. Heteroptera. L’entomofaune du “grind” de Caraorman, Delta du Danube. Travaux du Muséum d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 12, 131–139.

Kis, B. (1975) Heteroptera. In: Milcu, Ș.M. & Ionescu, M.A. (Eds.), Fauna zonei Porților de Fier. Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucharest, pp. 81–89.

Kis, B. (1976) Ord. Heteroptera. L’Entomofaune du Nord de la Dobrogea, la zone Măcin–Tulcea–Niculițel). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”, 17, 135–143.

Kis, B. & Davidescu, A. (1994) Heteroptere acvatice și semiacvatice din Rezervația Biosferei Delta Dunării. Analele Științifice ale Institutului – Delta Dunării, 3 (1), 149–154.

Kis, B. & Stănescu, A. (1994) Rezultatele colectărilor realizate în a doua tabără entomologică SLR. Munții Făgăraș 23–30 iulie, 1994. 2. Heteroptera. Buletin de Informare al Societății Lepidopterologice Române, 5 (3–4), 217–222.

Kment, P., Jindra, Z. & Berchi, G.M. (2016) Review of West-Palaearctic Hebridae with description of a new species and redescription of Hebrus fulvinervis (Hemiptera: Heteroptera). Zootaxa, 4147 (3), 201–239.

Lőrincz, A. (1906) Adalék Magyarország Hemiptera-faunájához II. Rovartani Lapok, 13 (9), 189–192.

Mayr, G. (1853) Beitrage zur Insectenfauna von Siebenbürgen. Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 4, 141–143.

Montandon, A.L. (1885) Hémiptères-Hétéroptères de Moldavie. Description de deux nouveaux Eurygaster. Revue d’Entomologie, 4, 164–173.

Montandon, A.L. (1907) Contributions a la faune entomologique de la Roumanie. Hemipteres–Heteropteres. Buletinul Societății de Științe din București-România, 16 (1–2), 55–82.

Motaș, C. & Anghelescu, V. (1944) Cercetări hidrobiologice în bazinul rîului Bistrița (Carpații Orientali). Institutul de Cercetări Piscicole, București, 319 pp.

Motaș, C., Botoșăneanu, L. & Negrea, Ș. (1962) Cercetări asupra biologiei izvoarelor și apelor freatice din partea centrală a Cîmpiei Romîne. Editura Academiei Republicii Populare Romîne, București, 366 pp.

Nicoară, M., Erhan, M., Plăvan, G., Cojocaru, I., Davideanu, A. & Nicoară, A. (2009) The ecological complex role of the macroinvertebrate fauna from the River Ciric (Iași, România). Analele Științifice ale Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași – Seria Biologie animală, 55, 241–247.

Olosutean, H. (2015) An Albino Water Strider (Hemiptera: Gerridae) from the Danube Delta. Entomological News, 124(4), 287–294.

Olosutean, H. & Ilie, D.M. (2007) Aquatic and semiaquatic Heteroptera (Heteroptera: Nepomorpha – Gerromorpha) of the upper Rusciori River Basin. Bruckenthal – Acta Musei, 2 (3), 71–76.

Olosutean, H. & Ilie, D.M. (2008a) Aquatic and semiaquatic Heteroptera (Heteroptera: Nepomorpha–Gerromorpha) of Șopa Lake (Sibiu County). Acta Oecologica – Studii și Comunicări de Ecologie și Protecția Mediului, 14 (1–2), 41–48.

Olosutean, H. & Ilie, D.M. (2008b) Aspects regarding the diversity of aquatic and semiaquatic Heteroptera from the Maramureș Mountains Nature Park (Maramureș, Romania). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 5, 63–72.

Olosutean, H. & Ilie, D.M. (2010a) Aquatic and semiaquatic Heteroptera (Nepomorpha) from the Sulina – Sf. Gheorghe canal (Danube Delta, Romania). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 10, 169–181.

Olosutean, H. & Ilie, D.M. (2010b) Influence of anthropic impact on aquatic and semi aquatic Heteroptera distribution from Repede River (Rodna Mountains National Park). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 9, 149–158.

Olosutean, H. & Ilie, D.M. (2010c) Relationships between habitat characteristics and aquatic and semi aquatic Heteroptera community structure in Romanian mountainous regions: a preliminary report. Romanian Journal of of Biology – Zoology, 55 (2), 139–148.

Olosutean, H. & Ilie, D.M. (2013a) Are semi-aquatic bugs (Heteroptera: Nepomorpha) indicators of hydrological stability of permanent ponds? Aquatic Insects: International Journal of Freshwater Entomology, 35 (3-4), 105–118.

Olosutean, H. & Ilie, D.M. (2013b) Gerris lacustris (Linaeus 1758) and Gerris costae (Herrich-Schäffer 1850) species – habitat relations on mountainous tributaries of Vișeu River (Maramureș, Romania). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 15 (1), 11–18.

Olosutean, H. & Ilie, D.M. (2013c) Prewintering aquatic and semiaquatic true bugs in the Timiș River Valley: adaptations, diversity, community structure and the role of antropic impact. Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 15 (special issue), 109–116.

Olosutean, H., Ilie, D.M., Axinte, S. & Drăgoiu, A. (2009) Biodiversity analisys on aquatic and semiaquatic Heteroptera (Heteroptera: Nepomorpha – Gerromorpha) from two Transylvanian lake complexes.  Acta Oecologica Carpatica, 2, 141–148.

Olosutean, H., Olosutean, C. & Ilie, D.M. (2013) High morphological variability of Gerris argentatus Schummel 1832 (Gerridae) and probably Europe’s smallest gerrids, in the Danube Delta (Romania). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 15 (2), 111–116.

Paina, M.I. (1975) Lista heteropterelor acvatice și semiacvatice (O. Heteroptera) din R. S. România. Nymphaea, 6, 99–115.

Paina, M.I. (1986) Observații asupra speciei Hydrometra stagnorum L. 1758 (Ins. Het.) din rezervația naturală de la Vadu Crișului. Nymphaea, 13, 639–645.

Paina, M.I. (1987) Asupra unor colectări de Hydrometra gracilenta Horv. 1899 (Ins., Het.). Nymphaea, 14, 627–628.